Resoluciones de Transparencia

Última modificación:

Fecha ResoluciónNúmero ExpedientePrecepto de la LTAIBG afectadoTexto PDF Resolución
25/11/2020001-048144Concesión parcial art. 14.1 e, g, hResolución
02/02/2021001-049977Concesión parcial art. 14.1 h
19/05/2021001-056314Denegatoria art. 14.1 gResolución
01/06/2021001-056662Concesión parcial art. 14.1 eResolución
12/01/2022001-062916Concesión parcial art. 14.1 eResolución
21/01/2022001-064051Denegatoria art. 14.1 e y kResolución
26/01/2022001-064296Denegatoria art. 14.1 e y kResolución
10/05/2022001-067958Concesión parcial art. 14.1 e y kResolución
08/06/2022001-068925Denegatoria art. 14.1 cResolución
28/06/2022001-068426Denegatoria art. 14.1 h, j y kResolución
18/07/2022001-069130Denegatoria art. 14.1.fResolución
08/08/2022001-069515Denegatoria art. 14.1.k y hResolución
10/11/2022001-071793Concesión parcial 14,1,e y k
10/11/2022001-071796Concesión parcial 14,1,e y k
28/11/2022001-072647 y 001-072727Denegatoria art. 14.1.h y jResolución
16/01/2023001-073247Denegatoria art. 14.1.fResolución
10/03/202300001-00076802 Y 00001-00076685Denegatoria art. 14.1.fResolución
28/11/202300001-00083538Denegatoria art.14.1 e y gResolución
20/12/202300001-00084193Denegatoria art.14.1 kResolución
16/02/202400001-00086732Concesión parcial por Art. 14.1.k Resolución